Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubiń (pow. kościański)

Sygnatura
53/3376/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
4269

Zawartość:

urodzenia za lata 1790-1874, małżeństwa za lata 1790-1874, zgony za lata 1790-1874

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1790 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1790-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Liszkowo (pow. inowrocławski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

105

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

105

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 87 j.a. o sygn.: 5-15 (nr O: 12963-12973), 17-18 (nr O: 12974-12975), 20-21 (nr O: 12976-12977), 23-24 (nr O: 12978-12979), 26-27 (nr O: 12980-12981), 29 (nr O: 12982), 31 (O: 12983), 33 (O: 12984), 35 (O: 12985), 37 (O: 12986), 39 (nr O: 12937), 41-42 (nr O: 12988-12989), 44 (nr O: 12990), 46 (nr O: 12991), 48-96 (nr O: 12992-13040), 97-105 (nr O: 42640-42648) oraz zdigitalizowano sygnatury 5-15, 17-18, 21021, 23-24, 26-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41-42, 44, 46, 48-105