Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lutynia (pow. pleszewski)

Sygnatura
53/3381/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
133

Zawartość:

urodzenia za lata 1818-1874, małżeństwa za lata 1818, 1820-1862, 1864-1874, zgony za lata 1818-1874

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1818 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1818-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Lutynia (pow. pleszewski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

155

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

155

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 145 j.a. o sygn.:1-21 (nr O: 13403-13423), 23-99 (nr O: 13424-13500), 101 (nr O 13501), 102-106 (nr O: 42742-42746), 108-123 (nr O: 42747-42762), 125-135 (nr O: 42763-42773), 138-141 (nr O: 42774-42777), 143 (nr O 42778), 147-155 (nr O: 42779-42787) oraz zdigitalizowano sygnatury 102-123, 125-135, 138-141, 143, 147-155