Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogorzela (pow. krotoszyński)

Sygnatura
53/3451/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1064

Zawartość:

urodzenia za lata 1810, 1818-1868, 1870-1874, małżeństwa za lata 1808-1810, 1818-1868, 1870-1874, zgony za lata 1808-1810, 1818-1868, 1870-1874

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808 - 1874

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1810, 1819-1868, 1870-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Pogorzela (pow. krotoszyński)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

132

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.23

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.23

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

W zespole zmikrofilmowano 132 j.a. o sygn.: 1 (nr O: 18084), 2-3 (nr O: 18088-18089), 6 (nr O: 18092), 10-11 (nr O: 18096-18097), 14 (nr O: 18100), 18 (nr O: 18104), 20 (nr O: 18106), 22 (nr O: 18108), 24-26 (nr O: 18110-18112), 28-30 (nr O: 18114-18116), 32-137 (nr O: 18118-18223), 138-145 (nr O: 43924-43931), 146-147 (nr O: 18085-18086) 16 j.a. o sygn. 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 148 to wakaty. Zostały przesunięte do zespołu nr 4991: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pogorzelica (pow. wrzesiński) . Sygnatury w zespole: 1-3, 6, 10-11, 14, 18, 20, 22, 24-26, 28-30, 32-147, jednostki: 132 j.a. (sygn. 1-3, 4-5 vacat, 6, 7-9 vacat, 10-11, 12-13 vacat, 14, 15-17 vacat, 18, 19 vacat, 20, 21 vacat, 22, 23 vacat, 24-26, 27 vacat, 28-30, 31 vacat, 32-147).