Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilczyna (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/3548/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
1057

Zawartość:

urodzenia za lata 1808-1809, 1819-1832, 1834, 1837, 1839-1851, 1859-1860, 1862-1865, małżeństwa za lata 1808-1809, 1816-1817, 1819-1832, 1834, 1837, 1840-1845, 1847-1851, 1859-1860, 1862-1865, zgony za lata 1808-1809, 1819-1823, 1825-1832, 1834, 1837, 1840-1845, 1847-1851, 1859-1860, 1862-1865

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808 - 1865

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1809, 1816-1832, 1834-1834, 1837-1837, 1839-1851, 1859-1860, 1862-1865.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wilczyna (pow. szamotulski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

38

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 38 j.a. o sygn.: 1-38 (nr O: 25365-25402) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-38