Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Gniezno

Sygnatura
53/3576/0
Daty skrajne
1823 - 1848
Liczba serii
20
Liczba skanów
1193

Zawartość:

urodzenia za lata 1823-1845, 1847-1848 (za lata 1823-1839 tylko rejestr), małżeństwa za lata 1840-1845, 1847-1848, zgony za lata 1840-1845, 1847-1848

Dzieje twórcy:

W latach 1794-1812 rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów prowadziły magistraty. Na mocy edyktu z 11 III 1812 r. w sprawie obywatelskiej sytuacji Żydów, podzielono ich na dwie grupy: naturalizowanych (mających stałe zajęcie, miejsce zamieszkania i zdecydowanych na przyjęcie dziedzicznego nazwiska) i nienaturalizowanych. Naturalizowani Żydzi byli wpisywani na listę "obywateli" państwowych. Od 1812 r. Żydzi ci zostali zobowiązani do rejestracji urodzeń, małżeństw, rozwodów i zgonów przed miejskimi władzami policyjnymi lub przed landratem (mieszkańcy wsi). 30 III 1847 r. wydano rozporządzenie w sprawie cywilnego poświadczania urodzeń, małżeństw i zgonów Żydów oraz dysydentów. Na mocy ustawy z 23 VII 1847 r. o rejestracji stanu cywilnego Żydów funkcje te przejęły sądy powiatowe (od 1849 r.). Jednolitą rejestrację cywilną, niezależną od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., gdy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1823 - 1848

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1823-1848, 1823-1848.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne gminy żydowskiej Gniezno

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 8 j.a. o sygn.: 3-10 (nr O: 5855-5862) oraz zdigitalizowano sygnatury 3-10