Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Chodzież

Sygnatura
53/3775/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
3174

Zawartość:

urodzenia za lata 1809-1811, 1818-1845, 1848-1874, małżeństwa za lata 1818-1845, 1848-1874, zgony za lata 1818-1845, 1848-1874

Dzieje twórcy:

W b. zaborze pruskim prowadzenie ksiąg metrykalnych rozpoczęto w XVI w. Do końca XVIII w. miały charakter wyłącznie kościelny i ewidencyjny. Od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Do 1815 r. nadzór nad wykonaniem tych zadań sprawowały rejencje królewskie, a później urzędy rejencyjne. Na mocy rozkazu gabinetowego z 27 IX 1817 r. połączono Kościoły: ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany w formie unii. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1809 - 1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1809-1811, 1816-1939.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Chodzież

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

71

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

71

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 60 j.a. o sygn.: 1 (nr O: 2597), 3-14 (nr O: 2598-2609), 16-38 (nr O: 2610-2632), 40-43 (nr O: 2633-2636), 45-62 (nr O: 2637-2654), 64-65 (nr O: 2655-2656) oraz zdigitalizowano sygnatury 12-14, 16-62, 64-74 3 j.a. o sygn. 6-8 zostały przeniesione do zespołu 3261 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chodzież i otrzymały sygn. 114-116. 1 j.a. o sygn. 2 została odliczona od zespołu, ponieważ jest brakiem wykazanym w skontrum. Sygnatury w zespole: 1, 3-5, 9-74, jednostki: 71 j.a. (sygn. 1, 2 brak, 3-5, 6-8 vacaty, 9-74).