Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu

Sygnatura
53/4802/0
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera akta organizacyjne, sprawozdania z działalności, dla GUS i finansowe, rejestry koncertów i scenariusze, roczniki programów, bilanse roczne, preliminarze budżetowe, protokoły walnych zebrań, zebrań Zarządu i narad, protokoły posiedzeń kolegium i Rady Artystycznej, plany inwestycyjne i finansowo-gospodarcze, protokoły pokontrolne i zalecenia oraz regulaminy. Ponadto w zespole znajduje się dokumentacja ulotna.

Dzieje twórcy:

W maju 1946 r. powstało w Poznaniu Towarzystwo Filharmonii Robotniczej, które zorganizowało następnie Filharmonię Poznańską i Symfoniczną Orkiestrę Objazdową. Ta ostatnia wystąpiła z pierwszym koncertem w dniu 4 marca 1950 r. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 7 marca 1962 r. zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra Objazdowa w Poznaniu. W 1967 r. uchwałą tegoż organu przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego (dalej: Orkiestra). Nie zmieniony pozostał objazdowy charakter orkiestry. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 15 listopada 1984 r. Orkiestra została wpisana do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Działalnością Orkiestry kierował dyrektor naczelny mając do pomocy radę artystyczno – programową. Sprawami artystycznymi kierował bezpośrednio dyrektor artystyczny. Postanowieniem Wojewody Poznańskiego z dnia 8 sierpnia 1991 r. zostało wszczęte postanowienie przygotowawcze w sprawie likwidacji Orkiestry. Zapotrzebowanie na działalność koncertową prowadzoną przez Orkiestrę systematycznie malało, natomiast rosły koszty jej utrzymania. Otwarcie likwidacji nastąpiło z dniem 1 stycznia 1992 r., a jej zakończenie w końcu tegoż roku. [Na podst. wstępu do inwentarza A. Choniawko]

Daty skrajne:

[1946 - 1962] 1962 - 1992

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Symfoniczna Orkiestra Objazdowa przy Towarzystwie Filharmonii Robotniczej w Poznaniu-**-Towarzystwo Filharmonii Robotniczej w Poznaniu

Daty:

1946-1962, 1962-1992.

Nazwa dawna:

Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

107

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

107

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczn - 107 j.a. (sygn.: 1-107), w tym: afisze - 4 j.a. (sygn.: 26-29)