Archiwum Goetzendorf - Grabowskich

Sygnatura
53/5292/0
Daty skrajne
1753 - 1971
Liczba serii
4
Liczba skanów
1426

Zawartość:

Zespół zawiera akta gospodarcze, dokumenty osobiste (korespondencja, dyplomy, pamiątki typu pagony, baretki, miniaturki odznaczeń, mapnik oficerski etc.), materiały dotyczące innych członków rodu. Ponadto w zespole znajdują się mapy, fotografie oraz materiały ulotne.

Dzieje twórcy:

Goetzendorf-Grabowscy to rodzina szlachecka pochodząca z Pomorza. Swoją siedzibę rodową miała w Grabowie i Goczkowicach. Założycielem rodu był Hartman Goetzendorf Grabowski, natomiast za najwybitniejszego przedstawiciela tegoż rodu uważa się Andrzeja Teodora Grabowskiego. Od jego synów (Adama Mateusza i Andrzeja) początek wzięły dwie linie Goetzendorf-Grabowskich a od Stanisława Franciszka młodsza gałąź rodu. Tadeusz Goetzendorf-Grabowski, syn Bolesława i Marii Garczyńskiej, żonaty z Izabelą z Krajewskich był właścicielem Lechlina od 1918 r. w pow. wągrowieckim. Majątek był bardzo zadłużony. W czasie II wojny światowej przeszedł w ręce niemieckie, a po wojnie stał się własnością państwa. [Na podst. notatki K. Górskiej-Gołaskiej]

Daty skrajne:

1753 - 1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1753-1866, 1883-1883, 1909-1910, 1912-1912, 1917-1945, 1959-1959, 1962-1971.

Nazwa dawna:

Majątek Lechlin - Goetzendorf - Grabowscy

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny