Akta miasta Kleczew

Sygnatura
54/17/0
Daty skrajne
1807-1950
Liczba serii
11
Liczba skanów
1352

Zawartość:

1. Magistrat miasta Kleczewa, daty skrajne: 1807-1866 [1868], sygn. 1-278, zawartość: cenzura, szkolnictwo, sprawy kościelne, Żydzi, akta stanu cywilnego - nadzór, urzędnicy miejscy, budownictwo, handel, rzemiosło, podatki, kasa miejska i finanse, cło, przemysł, sprawy wojskowe, ochrona zdrowia, ruch ludności, więziennictwo. 2. Magistrat Goroda Kleczewa., daty skrajne: [1866] 1867-1870, sygn. 279-348, zawartość: handel, urzędnicy, gospodarka miejska, budownictwo, opieka społeczna, statystyka gospodarcza, cudzoziemcy, rzemiosło, kasa miejska, podatki, ubezpieczenia ogniowe, szkolnictwo. 3. Magistrat Miasta Kleczewa, daty skrajne: 1917-1918, sygn. 349-355, zawartość: przywrócenie praw miejskich, szkolnictwo, podatki, sprawy, wojskowe. 4. Magistrat Miasta Kleczewa., daty skrajne: [1879] 1918-1939, sygn. 356-524, zawartość: szkolnictwo, komunikacja, dochody miasta, podatki, budżet, bezrobocie, posiedzenie magistratu, sądownictwo, radiofonizacja, opieka społeczna, higiena wybory do Sejmu i Senatu, rzemiosło, hodowla, przemysł, statystyka, stowarzyszenia, sprawy kościelne. 5. Stadtverwaltung Lehmstädt /Kleczew/. Stadt und Land - Zarząd Miejski Kleczewa., daty skrajne: 1940-1944, sygn. 525-529, 529a, 530, zawartość: niemiecka lista narodowa, ruch ludności, sprawozdania finansowe, wykaz polskich gospodarstw, szkoła w Złotkowie, różne. 6. Zarząd Miejski w Kleczewie., daty skrajne: 1945-1950, sygn. 531-539, zawartość: budżet, sprawy finansowe, posiedzenia Komitetu Opieki Społecznej, książki protokołów Zarządu Miejskiego, protokoły sesji MRN.

Dzieje twórcy:

Miasto Kleczew było początkowo własnością prywatną, należało do kolejnych właścicieli dóbr kleczewskich. W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej straciło prawa miejskie i ze statusem osady weszło w skład gminy Kleczew. W 1917 r. Kleczew odzyskał prawa miejskie. W latach 1807-1867 należał do powiatu konińskiego, od 1867 do 1932 r. do powiatu słupeckiego, a od 1932 r. po zlikwidowaniu powiatu słupeckiego ponownie wszedł w skład powiatu konińskiego. W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Kleczewa. Wraz z powiatem konińskim (później także słupeckim) leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Kleczew znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwowości polskiej (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych, np. w latach 1807-1866 były to kolejno Urząd Municypalny Miasta Kleczewa i Magistrat Miasta Kleczewa (z językiem urzędowym polskim), w latach 1866-1870 Magistrat Goroda Kleczewa (z językiem urzędowym rosyjskim), w latach 1917-1939 były to kolejno Magistrat Miasta Kleczewa i Zarząd Miejski w Kleczewie, w latach 1940-1944 Stadtverwaltung Lehmstadt /Kleczew/. Stadt und Land (z językiem urzędowym niemieckim), w latach 1945-1950 Zarząd Miejski w Kleczewie. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz (za wyjątkiem lat 1870-1917, gdy Kleczew nie posiadał praw miejskich oraz czasów okupacji hitlerowskiej, gdzie władze niemieckie z terenu miasta i gminy Kleczew utworzyły jedną jednostkę administracyjną z amtskommissarem na czele), mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1967]

Daty skrajne:

1807-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Magistrat Goroda Kleczeva-**-Magistrat Miasta Kleczewa-**-Stadtverwaltung Lehmstädt (Kleczew). Stadt. und Land- Zarząd Miejski Kleczewa-**-Zarząd Miejski w Kleczewie

Daty:

1807-19441945-1950

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

542

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

540

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.43

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis roboczy Nie

13 j.a. z lat 1594-1975 w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu.