Bank Rolny. Oddział Powiatowy w Turku

Sygnatura
54/249/0
Daty skrajne
1949-1959
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły poinspekcyjne z narad, daty: 1949-1953, sygn. 1-3. 2. Współzawodnictwo, daty: 1950-1953, sygn. 4. 3. Przejecie Banku przez Komunalna Kasę Oszczędności, daty: 1949, sygn. 5. 4. Budżet i korespondencja, daty: 1950-1953, sygn. 6-7. 5. Bilanse, plany i sprawozdania z działalności, daty: 1949-1953, sygn. 8-16, 9a. 6. Akta rolniczych zespołów spółdzielczych, daty: 1951-1953, sygn. 17-23. 7. Dopływ, daty: 1955-1959, sygn. 24-38: plany, sprawozdania, kontrole.

Dzieje twórcy:

Na podstawie zachowanych materiałów nie można odtworzyć dziejów ustrojowych Banku Rolnego w Turku. Akta zachowały się z lat 1949-1959. W 1949 r. Bank Rolny w Turku przejął Komunalną Kasę Oszczędności w Turku. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1960]

Daty skrajne:

1949-1959

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak