Akta gminy Kłecko (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
92/44/0
Daty skrajne
1840 - 1954 [1955 - 1969]
Liczba serii
22
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta w zespole ułożono według następujących po sobie urzędów szczebla gminnego. W ramach poszczególnych urzędów akta ułożono w grupach rzeczowych. Na końcu zespołu umieszczono księgi meldunkowe, ułożone alfabetycznie według miejscowości. 1. Distriktsamt - sygn. 1 - 19; z lat 1858 - 1918; sprawy polityczne, szkolne i gospodarki komunalnej 2. Komisariat Obwodowy i Wójtostwo - sygn. 20 - 107; z lat [1840 - 1918] 1919 - 1933 [1934 - 1936] a. Sprawy ogólno-administracyjne - sygn. 20 - 49; z lat [1909 - 1918] 1919 - 1933 [1934 - 1935]; sprawy polityczne, dot. rzemiosła, obcokrajowców, sołectw b. Sprawy podatkowe - sygn.50 - 53; z lat [1909 - 1918] 1919 - 1930; c. Sprawy gospodarki gminnej - sygn. 54 - 78; z lat [1840 - 1918] 1919 - 1933 [1934 - 1936]; sprawy poszczególnych wsi i dróg gminnych d. Sprawy społeczno-administracyjne - sygn. 79 - 107; z lat [1911 - 1918] 1919 - 1933 [1934 - 1935]; sprawy opieki społecznej i ochrony ppoż. 3. Zarząd Gminny - sygn. 108 - 157; z lat [1931 - 1933] 1934 - 1939; a. Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 108 - 133; z lat 1934 - 1939; wybory do gminnych organów samorządowych b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 134 - 148; z lat [1931 - 1933] 1934 - 1939; budżety i sprawozdania budżetowe c. Dział Gospodarki Gminnej - sygn. 149 - 150; z lat 1935 - 1938; utrzymanie dróg d. Dział Administracji Społecznej - sygn. 151 - 157; z lat [1933] 1934 - 1939; sprawy opieki społecznej 4. Der Amtskommissar des Amtsbezirk - sygn. 158 - 171; z lat 1939 - 1944; zarządzenia i korespondencja 5. Zarząd Gminny - sygn. 172 - 200; z lat 1945 - 1950 [1950 - 1951] a. Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 722 - 181; z lat 1945 - 1950 [1950 - 1951]; protokoły z zebrań gminnycy organów kolegialnych b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 182 - 184; z lat 1946 - 1948, 1950; budżety i sprawozdania budżetowe c. Dział Gospodarki Gminnej - sygn. 185 - 193; z lat 1945 - 1946, 1949 - 1950; sprawy dróg gminnych i rolnictwa d. Dział Administracji Społecznej - sygn. 194; z roku 1949; likwidacja analfabetyzmu e. Dział Administracyjny - sygn. 195 - 200; z lat 1945 - 1946, 1948 - 1950; sprawy mniejszości niemieckiej 6. Prezydium Gminnej Rady Narodowej - sygn. 201 - 220; z lat [1949 - 1950] 1950 - 1954 a. Referat Ogólno-Administracyjny - sygn. 200 - 211; z lat [1949 - 1950] 1950 - 1954; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych b. Referat Finansowy - sygn. 212 - 216; z lat 1950 - 1954; sprawozdania finansowe c. Referat Rolny - sygn. 217 - 220; z lat 1951 - 1954; statystyka 7. Księgi meldunkowe - sygn. 221 - 472; z lat 1860 - 1954 [1955 - 1969]; dodatkowo: 171a

Dzieje twórcy:

Administracja samorządowa szczebla gminnego po raz pierwszy zorganizowana została na ziemiach polskich w okresie Księstwa Warszawskiego. Działajace od tego momentu władze gminne (wójt, sołtys, rada) pochodziły bądź z mianowania przez przedstawicieli administracji rządowej bądź wymagały zatwierdzenia przez tych przedstawicieli. Zakres kompetencji władz gminnych dotyczył szeroko rozumianego funkcjonowania gminy. Kilkakrotnie ulegał on zmianom, podobnie jak zmieniały się granice oddziaływania terytorialnego poszczególnych, następujących po sobie urzędów. Najważniejszych zmian dokonano w latach: 1833, 1836, 1891, 1919, 1928, 1933, 1935, 1945, 1950. Ostatecznie samorząd gminny zlikwidowano w 1950 r., a jego kompetencje przejęły terenowe jednolite organy administracji państwowej - prezydia gminnych rad narodowych, działające do 1954 r.

Daty skrajne:

1840 - 1954 [1955 - 1969]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1840-1969.

Nazwa dawna:

Gmina Kłecko

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

473

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

473

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Tak Księgi meldunkowe sygn. 221 - 469.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Baza danych ELA Scontrum '05 - odnaleziono brakującą j.a. o sygn. 6