Akta gminy Międzychód (pow. międzychodzki)

Sygnatura
92/63/0
Liczba serii
21
Liczba skanów
10199

Zawartość:

Akta w zespole ułożono według następujących po sobie urzędów szczebla gminnego. W ramach poszczególnych urzędów akta ułożono w grupach rzeczowych. Na końcu zespołu umieszczono księgi meldunkowe, ułożone alfabetycznie według miejscowości. 1. Districtamt - sygn. 1 - 7, z lat 1837 - 1905; sprawy kościoła, stowarzyszeń, szkół 2. Wójtostwo Obwodowe - sygn. 8 - 18; z lat [1920 - 1928] 1928 - 1934; ordynacja miejska, sprawy opieki społecznej, policji, rolnictwa, handlu 3. Zarząd Gminny - sygn. 19 - 53; z lat 1935 - 1939 a. Dział Ogólno-Administracyjny - sygn. 19 - 32; z lat 1935 - 1939; sprawy organizacyjne, protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 33 - 37; z lat 1935 - 1939; budżety c. Dział Gospodarki Gminnej - sygn. 38 - 48; z lat 1935 - 1939; sprawy oświaty, kultura i sztuki, rolnictwa, przemysłu i handlu d, Dział Administracyjny - sygn. 49 - 53; z lat 1935 - 1937; eiwdencja i kontrola ruchu ludności 4. Der Amtskommissar des Amtbezirks - sygn. 54; z lroku 1940; budżet 5. Zarzad Gminny - sygn. 55 - 108; z lat 1945 - 1950 a. Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 55 - 82; z lat 1945 - 1950; sprawy organizacyjne, protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych, majątek gminy i gromad b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 83 - 99; z lat 1945 - 1950; budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe c. Dział Gospodarki Gminnej - sygn. 100 - 101; z lat 1946 - 1950; statystyki rolne d. Dział Administracyji Społecznej - sygn. 102; z roku 1950; sprawy oświaty, kultury i sztuki a. Dział Administracyjjny - sygn. 103 - 108; z lat 1945 - 1949; ewidencja i kontrola ruchu ludności 6. Prezydium Gminnej Rady Narodowej - sygn. 106 - 146; z lat [1947 - 1950] 1950 - 1954 a. Referat Ogólno-Administracyjny - sygn. 106 - 122; z lat [1947 - 1950] 1950 - 1954; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych, sprawy organizacyjne b. Referat Finansowy - sygn. 123 - 129; z lat 1951 - 1953; rejestry podatkowe c. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych - sygn. 130 - 144; z lat [1949 - 1950] 1950 - 1952; walka z analfabetyzmem d. Referat Rolny - sygn. 145 - 146; z roku 1952; spisy rolne 7. Księgi meldunkowe - sygn.147 - 319 dodatkowo: 160a, 180a, 185a, 202a, 221a

Dzieje twórcy:

Administracja samorządowa szczebla gminnego po raz pierwszy zorganizowana została na ziemiach polskich w okresie Księstwa Warszawskiego. Działajace od tego momentu władze gminne (wójt, sołtys, rada) pochodziły bądź z mianowania przez przedstawicieli administracji rządowej bądź wymagały zatwierdzenia przez tych przedstawicieli. Zakres kompetencji władz gminnych dotyczył szeroko rozumianego funkcjonowania gminy. Kilkakrotnie ulegał on zmianom, podobnie jak zmieniały się granice oddziaływania terytorialnego poszczególnych, następujących po sobie urzędów. Najważniejszych zmian dokonano w latach: 1833, 1836, 1891, 1919, 1928, 1933, 1935, 1945, 1950. Ostatecznie samorząd gminny zlikwidowano w 1950 r., a jego kompetencje przejęły terenowe jednolite organy administracji państwowej - prezydia gminnych rad narodowych, działające do 1954 r.

Daty skrajne:

1829 - 1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1829-1954.

Nazwa dawna:

Gmina Międzychód

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

325

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

324

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.51

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 1 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 324 j.a.