Urząd Stanu Cywilnego Dzierżążno Wielkie

Sygnatura
55/610/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
55

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1874-1916; 43 j.a. Księgi małżeństw z lat 1874-1936; 63 j.a. Księgi zgonów z lat 1874-1936; 63 j.a. Wtóropisy: 8 j.a. Skorowidze (wtóropisy) z roku1945; 3 j.a.

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Dzierżążno Wielkie rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W latach 1874 - 1944 księgi prowadzone były w języku niemieckim. Urzędy stanu cywilnego z terenu Niemiec funkcjonowały na powyższych zasadach do końca 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski. Urząd istniał do 31 grudnia 1945 roku.

Daty skrajne:

1874 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936, 1945-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Gross Drensen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

180

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

180

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentarz w bazie ZoSIA