Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Noteć" w Lipiej Górze

Sygnatura
55/159/0
Daty skrajne
1950 - 1958
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta organizacyjne i likwidacyjne z lat 1956-1958; 1 j.a. Protokóły zebrań członków z lat 1956-1957; 1 j.a. Bilanse z lat 1957-1958; 1 j.a. Księga ewidencji członków z roku 1956; 1 j.a. Księga rozliczeń z pracującymi z roku 1957; 1 j.a. Księga inwentarzowa z roku 1955; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Noteć" w Lipiej Górze istniało w latach 1955 - 1958. Spółdzielnie produkcyjne były teoretycznie dobrowolnymi zrzeszeniami chłopów dla wspólnego prowadzenia działalności produkcyjnej w rolnictwie, opartymi na wspólnie przyjętym statucie. W praktyce wstępowanie do nich często odbywało się pod presją władz. Statutowym celem spółdzielni było polepszanie materialnych warunków życia członków, zaspokajanie socjalnych i kulturalnych potrzeb członków oraz podnoszenie ich świadomości społecznej, przyczynianie się do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej jako drogi do unowocześniania i rozwoju rolnictwa oraz zniesienie wyzysku na wsi. Organami spółdzielni były: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna i zarząd. Okresem największego uspółdzielczania gospodarstw rolnych były lata 1949-1953. W tym czasie występowały cztery formy organizacyjne spółdzielni produkcyjnych: zrzeszenia uprawy ziemi, rolnicze zrzeszenia spółdzielcze /od 1951 roku/, rolnicze spółdzielnie wytwórcze i rolnicze zespoły spółdzielcze. Poszczególne typy różniły się zakresem gospodarki zespołowej i sposobem podziału dochodów ogólnych. Liczebnie przeważały rolnicze zespoły spółdzielcze. Na przełomie lat 1956-1957 następował proces rozwiązywania się spółdzielni produkcyjnych. Lata 1957-1962 były okresem pewnej poprawy stanu ich gospodarki. Wtedy też stosowane były dwa wzorcowe typy statutów spółdzielni: pierwszy w spółdzielniach, które prowadzą zespołowo tylko produkcję roślinną, drugi w spółdzielniach prowadzących wszechstronną gospodarkę zespołową. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła, 1968]

Daty skrajne:

1950 - 1958

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentarz w bazie ZoSIA