Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Studziankach

Sygnatura
37/223/0
Daty skrajne
1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Studziankach z roku 1961(sygn. 1).

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (PGRN) w Studziankach (powiat kraśnicki) było organem wykonawczym i zarządzającym wyłanianej w wyborach powszechnych Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN) w Studziankach, która została powołana na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191). Swoją działalność prowadziło od grudnia 1954 r. do 1 stycznia 1961 r., kiedy to zostało zlikwidowane na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 r.o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U., Nr 49, poz. 312). Siedziba PGRN znajdowała się w Studziankach. PGRN stanowiło publiczny organ terenowej władzy państwowej na obszarze gromady Studzianki wybierane spośród radnych GRN. Na mocy uchwały Nr 10 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. (Dziennik Urzędowy WRN w Lublinie, Nr 15, poz. 64) w skład nowoutworzonej gromady Studzianki weszły następujące miejscowości: Studzianki kolonia, studzianki wies, Cieślanki wieś, Dudzin Dół, Osada Cieślanki Pokarczmisko osada, Dudzin dół kolonia, Węglinek wieś, Węglinek Majdan kolonia. Podstawowym zadaniem GRN było popieranie produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych, kulturalnych ludności zamieszkałej na terenie gromady oraz zapewnienie wykonania przez nią obowiązków względem państwa. Ponadto gromadzkie rady narodowe wykonywały niektóre zadania administracji państwowej w zakresie podatków i innych świadczeń, prowadzenia spraw meldunkowych i rejestracji aktów stanu cywilnego. GRN wykonywała swoje zadania na sesjach, przy pomocy Prezydium oraz Komisji. Sprawy administracyjne GRN prowadziło Biuro GRN.

Daty skrajne:

1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1961-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak