Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulowie

Sygnatura
37/224/0
Daty skrajne
1958-1964
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera następujące akta: protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulowie z lat 1958-1964 (sygn. 1-4), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sulowie z lat 1959-1962 (sygn. 5-6).

Dzieje twórcy:

Gromadzką Radę Narodową w Sulowie w powiecie kraśnickim powołano uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. (Dziennik Urzędowy WRN w Lublinie, Nr 15, poz. 64). Organem wykonawczym i zarządzającym Rady było Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (PGRN) w Sulowie. PGRN zakończyło swą działalność w 1964 r. (Dziennik Urzędowy WRN w Lublinie, Nr 8, poz. 670). Siedziba PGRN znajdowała się w Sulowie. W skład nowoutworzonej gromady Sulów wchodziły następujące miejscowości: Góry kolonia, Zakrzówek Nowy kolonia, Dudzin Dół kolonia, Krajka Łom kolonia, Łączka Łom kolonia, Sulów wieś, Zakrzówek Nowy pod Karczmą kolonia, Zakrzówek Nowy pod Kobylim Dołem kolonia Zakrzówek Nowy pod Sulowem kolonia, Rudy przysiółek. W 1961 r. zniesiono gromadę Studzianki, a jej obszar włączono do gromady Sulów (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 11, poz. 84, 1961 r.). PGRN stanowiło publiczny organ terenowej władzy państwowej na obszarze gromady Sulów. Podstawowym zadaniem GRN było popieranie produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych, kulturalnych ludności zamieszkałej na terenie gromady oraz zapewnienie wykonania przez nią obowiązków względem państwa. Ponadto gromadzkie rady narodowe wykonywały niektóre zadania administracji państwowej w zakresie podatków i innych świadczeń, prowadzenia spraw meldunkowych i rejestracji aktów stanu cywilnego. GRN wykonywała swoje zadania na sesjach, przy pomocy Prezydium oraz Komisji. Sprawy administracyjne GRN prowadziło Biuro GRN.

Daty skrajne:

1958-1964

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1964.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak