Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach

Sygnatura
8/210/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
7747

Zawartość:

Akta urodzeń z lat 1874 - 1939, sygn. 1 - 28; 85 - 91, 130-138 Akta małżeństw z lat 1874 - 1939, sygn. 29 - 56; 92 - 98, 139-168, Akta zgonów z lat 1874 - 1940, sygn. 57 - 84; .99 - 105, 169-200 Akta zbiorowe: 106 - 129, 222-252 Wtóropisy: 201-221

Dzieje twórcy:

Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego. Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim. Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach w powiecie oleskim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego w Bodznowicach obejmowało: majątek i gminę Bodzanowitz (Bodzanowice), majątek i gminę Wichrau (Wichrów), gminę Ulrikendorf (Milęcin), gminę Kutzoben (Kucoby), majątek i gminę Neu Karmunkau (Nowe Karmonki). W latach 80 XIX wieku zmieniono pisownię nazwy miejscowości z Bodzanowitz na Botzanowitz, a w 1936 roku zmieniono nazwę miejscowości z Botzanowitz na Grunsruh. Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Bodzanowicach w latach 1874-1898 była miejscowość Botzanowitz (Bodzanowice), natomiast w latach 1899-1901 miejscowość Neu Karmonkau (Nowe Karmonki). Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach prowadził swoją działalność na podstawie w/w przepisów do dnia 31.12.1945 roku. W 1945 roku miejscowość Bodzanowice znalazła się w granicach Polski. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego państwowe urzędu stanu cywilnego

Daty skrajne:

1874-1922 [1923-1995]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922, 1923-2017.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Botzanowitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

267

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

252

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.89

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Brak danych 123 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Brak danych 1 j.a., 7 j.a., 6 j.a., 1 j.a.
indeks osobowy Brak danych lata 1902 - 1908
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych 129 j.a. Inwentarz Nr 244

Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa. Inwentarz sporządzili: Paweł, Palacz i Marcin Bednarczyk (2004). Uzupełnienia Aleksandra Grzegorczyk (2020).