Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Opolu Lubelskim

Sygnatura
37/229/0
Daty skrajne
1968-1974
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera następujące akta: protokoły z posiedzeń i akta organizacyjne z lat 1969-1974 (sygn. 1-5), składy osobowe komisji FJN z 1968 r., (sygn. 6), społeczne komisje pojednawcze z lat 1969-1970 (sygn. 7-9), materiały na posiedzenia Komitetu FJN z 1973 r. (sygn. 10).

Dzieje twórcy:

Fronty Jedności Narodu utworzono z inicjatywy PZPR 26.11.1956 r. na krajowej naradzie aktywu politycznego jako porozumienie głównych sił politycznych (do 1956 r. działał pod nazwą Frontu Narodowego). Komitety były powoływane na tych samych szczeblach co organy władzy państwowej. Komitety mogły pracować w następujących komisjach i zespołach: komisje samorządu mieszkańców, komisje organizacji społecznych, samorządu pracowniczego i związków zawodowych, organizacyjno-programowe, obchodów rocznic i świąt państwowych. Pracami Komitetu kierowało Prezydium. Plenarne posiedzenia zwoływane były nie rzadziej niż dwa razy do roku. FJN obejmował związki zawodowe, partie polityczne (PZPR, ZSL, SD) oraz inne organizacje społeczne i społeczno - polityczne. FJN realizował cele polityczne PZPR i był jej podporządkowany. Do zadań FJN należało przedstawienie programu wyborczego i zgłaszanie listy kandydatów do Sejmu i rad narodowych. Sprawował patronat nad akcjami społecznymi. Powołanie nowej struktury Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego spowodowało długotrwały stan likwidacji organizacyjnej Frontu Jedności Narodu w latach 1981-1984. Podczas IX Zjazdu PZPR w 1983 r. FJN został rozwiązany.

Daty skrajne:

1968-1974

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1968-1974.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak