Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia - dokumentacja programowa

Sygnatura
3/34/0
Daty skrajne
[1945] 1947-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Skrypty audycji Polskiego Radia z lat 1945, 1947-1949: dzienników, felietonów społeczno-politycznych, audycji dla dzieci i młodzieży, słuchowisk i programów literackich - 1419 j.a. (teczek).

Dzieje twórcy:

„Polskie Radio” Spółka z.o.o rozpoczęło swoją działalność w 1925 r. Założycielami spółki byli Zygmunt Chamiec i Tadeusz Sułkowski. Od listopada 1944 r. PR zostało przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe, a w 1991 r. zyskało status spółki akcyjnej. Od początku działalności posiadało monopolistyczną koncesję na nadawanie programu na terenie całego kraju. Jako pierwsze radio na świecie zapoczątkowało międzynarodową wymianę programów. Audycje nadawane przez PR miały wysoki poziom artystyczny. Po wybuchu II wojny światowej, od października, radio przeszło do konspiracji. Od 1944 r., już jako przedsiębiorstwo państwowe, nadawało z Lublina, potem z Warszawy. Okres powojenny to przede wszystkim odbudowa zniszczonych rozgłośni i uruchamianie nowych. W latach pięćdziesiątych nastąpił intensywny rozwój programowy i techniczny. Dokumentacja programowa Rozgłośni Centralnej Polskiego Radia trafiła do Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (obecne: Narodowe Archiwum Cyfrowe) za pośrednictwem Polskiego Radia w latach 1972-1976. Są to teksty programów wszystkich audycji emitowanych w latach 1945, 1947-1949. Przeważają skrypty dzienników, felietonów politycznych, społecznych i gospodarczych, audycji dla dzieci i młodzieży, słuchowisk, programów literackich oraz różnych komunikatów.

Daty skrajne:

[1945] 1947-1949

Klasyfikacja:

instytucje kultury

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1945, 1947-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1419

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1419

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

50.02

Ogółem opracowanych metrów bieżących

50.02

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Nie inwentarz w systemie informatycznym