Urząd Okręgu Lubelskiego

Sygnatura
35/498/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Szef Urzędu 1939-1944, 5 j.a. Urząd Kontroli Cen 1941-1944, 5 j.a. Urząd Personalny 1939-1944, 49 j.a. Urząd Archiwalny 1940-1944, 411 j.a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1939-1944, 300 j.a. Wydział Zdrowia 1939-1943, 2 j.a. Wydział Finansów 1939-1944, 51 j.a. Wydział Sprawiedliwości 1940-1944, 46 j.a. Wydział Gospodarki 1940-1944, 11 j.a. Wydział Wyżywienia i Rolnictwa 1939-1944, 541 j.a. Wydział Leśnictwa 1940-1944, 20 j.a. Wydział Pracy 1939-1944, 190 j.a. Wydział Propagandy 1039-1944, 3 j.a. Wydział Oświaty i Nauki 1941-1944, 6 j.a. Wydział Budownictwa 1939-1944,13 j.a. Plany 1939-1944, 225 j.a.

Dzieje twórcy:

Z ziem polskich, które nie zostały wcielone do Rzeszy Niemieckiej utworzono Generalne Gubernatorstwo (na mocy dekretu o administracji okupowanych obszarów polskich z dnia 12 X 1939 r.). Wojskowa okupacja i zarząd cywilny zostały zastąpione przez sieć administracji cywilnej. Na jej czele stał generalny gubernator. Generalna Gubernia dzieliła się na 4 dystrykty: lubelski, krakowski, radomski i warszawski. Szef dystryktu, zwany od 25 IX 1941 r. gubernatorem dystryktu, podlegał generalnemu gubernatorowi, realizując jego politykę i sprawując niemal nieograniczoną władzę zwierzchnią w swoim okręgu. Organem wykonawczym gubernatora był Urząd Okręgu. Kres działalności okupacyjnych władz hitlerowskich miał miejsce w lipcu 1944 r. Siedziba gubernatora i urzędu Okręgu mieściła się w Lublinie. Status prawny – okupacyjna administracja ogólna – władze gubernialne. Urząd dzielił się na wydziały, podwydziały, referaty i inne jednostki organizacyjne zajmujące się poszczególnymi dziedzinami administracji. Zasięg terytorialny dystryktu lubelskiego obejmował przedwojenne województwo poszerzone o gminy z powiatów: łańcuckiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, tarnobrzeskiego, niżańskiego, rawskiego, sokalskiego i garwolińskiego.

Daty skrajne:

[1920-]1939-1944 [1945]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amt des Distrikts Lublin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2013

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1864

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 98 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1864 j.a.
spis roboczy Tak 51 j.a.