Starostwo Powiatowe w Śmiglu

Sygnatura
34/5/0
Daty skrajne
[1823] 1919-1932
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Referat Ogólny - sprawy godła narodowego, odznaczenia, zażalenia II. Referat Organizacyjny - sprawy organizacyjne, osobowe, budżetowo-gospodarcze III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawy społeczno-polityczne, ogólne sprawy bezpieczeństwa publicznego, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznaniowe, prasa, stowarzyszenia i związki, strajki, sprawy policyjne i sądowe, cudzoziemcy, sprawy graniczne, paszporty, kwesty, rozrywka, filmy, nadzór obyczajowy IV. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa, opcji, zmiany nazwisk, ruch naturalny ludności, sprawy kultury, sztuki i oświaty, zakłady przemysłowe, targi, jarmarki, wystawy, organizacje rzemieślnicze, kotły parowe, ustalanie godzin pracy handlu i przemyśle, statystyki, sprawy kominiarskie, pożarnictwo, sprawy wodne i melioracyjne, łowiectwo i leśnictwo, walka z lichwą V. Referat Wojskowy - sprawy mobilizacyjne, pobór do wojska, dezercje, ćwiczenia wojskowe VI. Referat Karno-Administracyjny - kary policyjne, rejestr karny VII. Referat Opieki Społecznej - sprawy ogólne, ubezpieczenia społeczne, zakłady opieki społecznej, fundacje, bezrobocie, pośrednictwo pracy, włóczęgostwo i żebractwo, emigracja, repatriacja, reemigracja VIII. Referat Sanitarny - personel sanitarny, choroby zakaźne, zakłady lecznicze, drogerie, apteki, cmentarze, ekshumacje i przewóz zwłok IX. Referat Weterynaryjny - choroby zaraźliwe, inwentarz żywy X. Referat Rolny - sprawy ogólne, parcelacje, przywłaszczenia, statystyka rolna, organizacje rolnicze, oświata rolnicza, wytwórczość roślinna i zwierzęca, walka ze szkodnikami XI. Sprawy gospodarcze i wojskowe I wojny światowej - stosunki polsko-niemieckie, dezerterzy, pożyczki wojenne, jeńcy wojenni, polegli, straty wojenne, odszkodowania, renty

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Śmiglu rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone. Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. zlikwidowano powiat śmigielski, który został włączony do powiatu kościańskiego. Tym samym przestało działać Starostwo Powiatowe w Śmiglu.

Daty skrajne:

[1823] 1919-1932

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1823-1919, 1919-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

610

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

610

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.7

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

mikrofilmy 34/3267-34/3613 (sygn. 1-347)