Wydział Powiatowy w Gostyniu

Sygnatura
34/7/0
Daty skrajne
[1816] 1919-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Referat Organizacyjny i Ogólny - administracja, Orędownik Urzędowy, wybory, posiedzenia, USC, mapa powiatu II. Referat Spraw Gospodarczych - budżety, długi III. Referat Podatkowy - podatki IV. Referat Spraw Gminnych - wybory, sprawy administracyjne, budżety V. Referat Drogowy - sieć dróg i ich rozbudowa VI. Referat Oświatowo-Kulturalny - utrzymanie szkół powszechnych, gimnazjum VII. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, pomoc dla optantów VIII. Fundusz Pracy - wykazy bezrobotnych, statystyka, pomoc dla bezrobotnych

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda. Wydział Powiatowy w Gostyniu został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r.

Daty skrajne:

[1816] 1919-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1816-1919, 1919-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

204

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

204

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak