Inspektorat Szkolny w Lesznie

Sygnatura
34/185/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
283

Zawartość:

zarządzenia własne, informacje dotyczące tajnego nauczania w okresie okupacji niemieckiej, wykaz nauczycieli zamordowanych i zaginionych w czasie okupacji, projekty organizacji szkół, formularze sprawozdawczo-statystyczne szkół podstawowych w powiecie, formularze sprawozdawczo-statystyczne dotyczące upowszechniania kultury i oświaty, plany inwestycyjne, sprawozdania z wizytacji szkół, sieć szkolna, etaty dla szkół podstawowych, sprawy majątkowe, sprawozdania roczne kierowników poszczególnych szkół, protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych szkół oraz kronika kolonii letnich w Ziemnicach.

Dzieje twórcy:

Zadania i organizację inspektoratów szkolnych w latach 1945-1950 określiło rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 marca 1946 r. Nie różniły się one zasadniczo od zadań i kompetencji inspektoratów szkolnych z okresu międzywojennego. Zasięg terytorialny Kuratorium pokrywał się z granicami województwa, a inspektoratów szkolnych z granicami powiatów. Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zlikwidowała kuratoria i inspektoraty szkolne jako samodzielne jednostki administracji państwowej niezespolonej. Kuratoria podporządkowano prezydiom wojewódzkich rad narodowych a inspektoraty szkolne prezydiom powiatowych rad narodowych., tworząc wydziały oświaty.

Daty skrajne:

1945-1950 [1955]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1955-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

71

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

71

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak