Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

Sygnatura
34/226/0
Daty skrajne
[1928] 1945-1979 [1979-1993]
Liczba serii
20
Liczba skanów
0

Zawartość:

Z okresu międzywojennego w zespole znajduje się jedynie dokument okolicznościowy, wydany z okazji poświęcenia gmachu szkolnego w 1928 r. Pozostałe akta dotyczą okresu powojennego. Są to: akta dotyczące organizacji roku szkolnego, księgi zarządzeń dyrektora szkoły,plany pracy, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły z konferencji klasyfikacyjnych, sprawozdania z działalności.

Dzieje twórcy:

W 1920 r. w Kościanie utworzono Państwowe Gimnazjum Męskie, które w 1931 r. przekształcono w Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne. Po przymusowej przerwie w okresie okupacji hitlerowskiej, gimnazjum kościańskie w marcu 1945 r. podjęło na nowo działalność. Początkowo nazywało się Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Św. Stanisława Kostki. W 1948 r. szkołę przekształcono w Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Podstawowego i Licealnego. W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych szkolnictwa średniego ostateczna nazwa szkoły brzmiała Liceum Ogólnokształcące w Kościanie.

Daty skrajne:

[1928] 1945-1979 [1979-1993]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Państwowe Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki; Państwowe Gimnazjum Męskie im. św. Stanisława Kostki w Kościanie; Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Kościanie

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

94

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

94

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak