Zbiór planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie

Sygnatura
34/248/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
416

Zawartość:

Plany przedstawiają m.in. zabudowę miast i przedmieść, sieć ulic, przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także sieć elektroenergetyczną. Kilka planów Leszna z okresu międzywojennego posiada zaznaczone obiekty wojskowe oraz rowy i schrony przeciwlotnicze. Na niektórych planach znajdują się także nazwiska właścicieli poszczególnych parcel. Ponadto na wielu planach zaznaczono działające w danych miastach instytucje państwowe i obiekty sakralne oraz miejsca usytuowania cmentarzy. W zbiorze jest najwięcej planów miasta Leszna (144 j. inw.). Do z najciekawszych i najbardziej wartościowych należy kopia planu miasta Leszna z 1793 r., sporządzona w 1882 r. Zbiór tworzą plany jedno i wielobarwne. W większości zostały sporządzone na papierze o różnych formatach. Są także plany wykonane na papierze podklejonym tekturą lub płótnem oraz plany wykonane na kalce białkowej. Plany miast z zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie sporządzone są najczęściej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:400 lub 1:5000. Niewielka część posiada skale 1:10 000 i mniejszą. Oprócz Leszna są to plany przede wszystkim miast z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski - m.in.: Gostynia, Jutrosina, Kobylina, Kościana, Pogorzeli, Ponieca, Rawicza, Wschowy.

Dzieje twórcy:

Plan miasta jest specyficznym rodzajem mapy wielkoskalowej, obejmującej obszar pojedynczego miasta lub jego części. Skala planu - zależna od rozległości miasta - zawiera się na ogół w przedziale od 1:500 do 1:20.000. Często centrum miasta przedstawione jest dodatkowo na fragmencie arkusza w zwiększonej skali. Mapy te, charakteryzują się dużą szczegółowością w odwzorowaniu terenu, przedstawiają siatkę ulic wraz z nazwami oraz położenie ważniejszych obiektów. Plany miast są cennym materiałem źródłowym w pracach badawczych – pozwalają śledzić rozwój miast na przestrzeni wieków. Archiwum Państwowe w Lesznie zaczęło gromadzić zasób kartograficzny od lat 60-tych ubiegłego wieku. Pierwszy wpis na karcie zbioru planów miast pochodzi z 1977 r. (księga nabytków nr 407). Przejęto wówczas większą ilość planów miast z Urzędu Miejskiego w Kościanie, Urzędu Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Urzędu Miejskiego w Lesznie. W następnych latach zbiór powiększano o kolejne nabytki. Plany miast przejmowano nie tylko z instytucji państwowych, ale otrzymywano także w formie darów lub kupowano.

Daty skrajne:

1822-2004

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1822-2004, 1822-2004.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

381

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

381

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks rzeczowy Nie
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak