Polska Spółka Obuwia Bata S.A. w Krakowie Fabryka w Radomiu

Sygnatura
58/344/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zawartość zespołu stanowią akta dwóch aktotwórców 1. Bata” Schuh – und Lederwerke A.G. in Chelmek, Zweigfabrik in Radom w skład których wchodzą: akta osobowe robotników przymusowych narodowości żydowskiej z lat 1941-1942 [sygn. 1-841] i akta ogólno-administracyjne: sprawozdania opisowe z działalności fabryki za lata 1942-1945 [sygn. 842-847]; oszacowanie i inwentura maszyn z lat 1943-1944 [sygn. 848-849], informacje o zatrudnieniu i sprawach socjalnych z lat 1942-1944 [sygn. 850]; materiały związane z technologią produkcji z lat 1941-1943 [sygn. 851]; dzienniki straży pożarnej z lat 1943-1945 [sygn. 852], materiały dotyczące ubezpieczenia budynków zakładu z lat 1941-1943 [sygn. 853]; materiały opracowane przez inż. Wacława Jarnę dotyczące Polskiej Spółki Bata S.A z lat 1932-1935 [sygn. 854]; dokumentacja administracyjno - prawna nieruchomości z lat 1941-1944 [sygn. 855-857] oraz dokumentacja dotycząca budowy i rozbudowy zakładu z lat 1941-1942 [sygn. 858-861] 2. Polskiej Spółki Obuwia Bata S.A. w Krakowie Fabryka w Radomiu. W skład zespołu wchodzą następujące materiały: dokumentacja prawna (odpisy z rejestru, ankiety organizacyjne, statuty, schematy organizacyjne) z lat 1945-1947 [sygn. 862-864]; informacje o produkcji dla wojska (umowy, korespondencja) z lat 1945-1946 [sygn. 865]; materiały związane z rejestracją szkód wojennych i zwrotem urządzeń zabranych w czasie działań wojennych z lat 1945-1947 [sygn. 866-868]; sprawozdania związane z działalnością fabryki w latach 1945-1947 [sygn. 869-874); bilanse z załącznikami za okres 1945-1947 [sygn. 875-890]; kronika i wydawnictwa własne z lat 1945-1947 [sygn. 891-893]; protokóły z kontroli i realizacja wniosków pokontrolnych z lat 1946-1949 [sygn. 894-899; materiały dotyczące Ligi Morskiej i klubu sportowego „Radomiak” działających przy fabryce Bata z lat 1946-1949 [sygn. 900-901]; dokumentacja dotycząca zatrudnienia, stanowisk pracy i płac (układ zbiorowy, preliminarze) z lat 1946-1947 [sygn. 902-907]; sprawozdania Oddziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z lat 1945-1947 [sygn. 908-909]; dokumentacja opisowa i projektowo-kosztorysowa inwestycji z lat 1946-1947 [sygn. 910-916] oraz raporty straży pożarnej z lat 1944-1946 [sygn. 917-918]; spisy maszyn i silników z 1945 r. [sygn. 919], oraz kalkulacje cenowe z lat 1945-1947 [sygn. 920-923]

Dzieje twórcy:

Polska Spółka Obuwia Bata S.A. w Krakowie Fabryka w Chełmku Oddział w Radomiu powstała w połowie 1939 roku. W okresie okupacji funkcjonowała pod nazwą: Bata” Schuh – und Lederwerke A.G. in Chelmek, Zweigfabrik in Radom. 23 stycznia 1945 roku przeszła pod zarząd państwowy i funkcjonowała pod nazwą: Tymczasowy Zarząd Państwowy Polska Spółka Obuwia Bata S.A. w Krakowie. Fabryka w Radomiu. Z dniem 4 lipca1947 roku została upaństwowiona [Monitor Polski, 1947 r., nr 93, poz. 618], a z dniem 1 października 1947 roku została przejęta przez Radomskie Zakłady Obuwia Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione. Siedziba: Radom Zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki, na czele przedsiębiorstwa stał dyrektor naczelny, który sprawował ogólne kierownictwo nad fabryką, reprezentował ją na zewnątrz oraz koordynował pracę wszystkich oddziałów. Naczelnemu Dyrektorowi podlegali bezpośrednio: dyrektor techniczny, administracyjny i handlowy oraz referaty: kalkulacji, prawny, sprawozdawczy i zbytu. Do dyrektora technicznego należał całokształt prac i spraw związanych z ruchem fabryki. Podlegały mu referaty produkcji i planowania oraz referat techniczno-mechaniczny. Dyrektorowi administracyjnemu bezpośrednio podlegały referaty: personalny, pracy i płacy, gospodarczy, bezpieczeństwa fabrycznego i referat kultury i sztuki, a dyrektorowi handlowemu dwa referaty: zaopatrzenia i transportu. Spółka akcyjna od 1945 roku pod zarządem państwowym. Zadaniem fabryki w Radomiu była produkcja obuwia oraz utrzymanie zakładów dla naprawy obuwia.

Daty skrajne:

[1932]1941-1947 [1949]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1932-1932, 1941-1947, 1949-1949.

Nazwa dawna:

Radomskie Zakłady Obuwia

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

923

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

923

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 2005-06-16 - uznanie zespołu za nieopracowany: przeniesienie z karty A na kartę B; KM 2007-04-27 - przyjęcie nazwy; KM 2007-10-11 - przyjęcie pomocy ewidencyjno-informacyjnych