Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Bochni

Sygnatura
29/4228/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
7784

Zawartość:

Akta urodzeń [1825-1897] 1829, 1831, 1854, 1882-1901, 1870-1873, 1875-1876, [1877-1911], 1885, 1902-1910 (sygn. 29/4228/1, 3-10, 17, 29-31, 33-35) Akta zgonów 1863, 1877-1911, 1924-1936 (sygn. 29/4228/2, 11-13, 18, 32, 36) Indeksy urodzeń 1831, 1870-1871, 1875-1876, 1885, 1889-1910 (sygn. 29/4228/4-5, 8-9, 19, 24-26) Indeksy zgonów 1863, 1871, 1877-1899, 1900-1910, 1911-1924, 1936-1940 (sygn. 29/4228/14-15, 20, 23, 27-28) Akta małżeństw 1877-1905, 1906-1919, 1919-1932 (sygn. 29/4228/16, 21, 22)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1825-1940

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1825-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.73

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych

Z zasobu zlikwidowanego Oddziału w Bochni - nr zespołu 30/228