Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Bochni

Sygnatura
30/228/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3450

Zawartość:

Księgi urodzeń 1882-1901, 1870-1873, 1875-1876, 1885, 1902-1910 (sygn. 30/228/1, 3-10, 17) Księgi zgonów 1877-1911 (sygn. 30/228/2, 11-13, 18) Indeksy urodzeń 1870-1871, 1875-1876, 1902-1910 (sygn. 30/228/4-5, 8-9, 19) Indeksy zgonów 1871, 1877-1899, 1900-1910, 1911-1924 (sygn. 30/228/14-15, 20, 23) Księga małżeństw 1877-1905, 1906-1919, 1919-1932 (sygn. 30/228/16, 21, 22)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1870-1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1870-1911, 1906-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie