Księgi ziemskie krakowskie

Sygnatura
29/1/0
Liczba serii
41
Liczba skanów
154487

Zawartość:

Sprawy cywilne sporne i niesporne szlachty osiadłej: 1. Acta Terrestria Cracoviensia 1374-1665, 1765-1796 1. Inscriptiones et decreta 1374-1665, 1765-1796 (sygn. 1-136) 2. Relationes 1773-1796 (sygn. 137-176) 3. Decreta 1462-1577, 1765-1792 (sygn. 177-210) 4. Regestra causarum 1653-1658, 1765-1792 (sygn. 211-237) 5. Copiae 1723-1729 (sygn. 238-245) 6. Regestra actorum 1779, b.d. [XVIII w.] (sygn. 246-258) 2. Acta Terrestria Proszoviensia 1409-1673, [XVIII w.] 1. Inscriptiones 1409-1673 (sygn. 258-308) 2. Decreta 1469-1566 (sygn. 309-320) 3. Copiae [XVIII w.] (sygn. 321) 4. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 322) 3. Acta Terrestria Xianznensia 1437-1673, [XVIII w.] 1. Inscriptiones 1437-1673 (sygn. 323-371) 2. Decreta 1464-1567 (sygn. 372-386) 3. Copiae XVI w. (sygn. 387) 4. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 388-389) 4. Acta Terrestria Leloviensia 1406-1658, 1787-1795 1. Inscriptiones et decreta 1406-1658 (sygn 390-436) 2. Decreta 1462-1475, 1531-1558 (sygn. 437-441) 3. Copiae [XVI w.] (sygn. 442) 4. Suscepta Leloviensia 1787-1795 (sygn. 443-469) 5. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 470) 5. Acta Terrestria Biecensia 1411-1664, 1765-1766 1. Inscriptiones 1411-1664, 1765-1766 (sygn 471-499) 2. Decreta 1477-1577 (sygn. 500-508) (sygn. Terr. Biec. 3, 10-12, 15, 17-19 6. Acta Terrestria Czchoviensia 1399-1664, 1764-1784, [XVIII w.] 1. Inscriptiones et decreta 1399-1664 (sygn 509-556) 2. Inscriptiones 1765-1784 (sygn 557-587) 3. Decreta 1765-1784 (sygn. 588-618) 4. Regesta causarum 1764-1783 (sygn. 619-620) 5. Fragmenta [XVIII w.] (sygn. 621) 6. Regestra actorum [XVIII w.] (sygn. 622) 7. Acta colloquialia Cracoviensia 1425-1561 1. Inscriptiones 1425-1551 (sygn 623-625) 2. Decreta 1558-1561 (sygn. 626) (sygn. Terr. Crac. 149) 3. Copiae actorum [XVI w.] (sygn. 627) 8. Acta iudiciorum Cracoviensium in curia et in conventione 1436-1553 1. Inscriptiones 1436-1553 (sygn 628-645) 2. Decreta 1530-1553 (sygn. 646-668) 3. Copiae actorum [XVI w.] (sygn. 669-672)

Dzieje twórcy:

Sąd pierwszej instancji właściwy dla spraw szlachty osiadłej (posesjonatów) z zakresu sądownictwa cywilnego spornego i niespornego, obejmujący województwo krakowskie (powiaty sądowe krakowski, proszowicki, ksiąski, lelowski, czchowski i biecki). Funkcjonujący od XIV w. w składzie sędzia, podsędek (zastępowani także przez komorników) oraz pisarz ziemski. Posiedzenia sądu (roczki) odbywały się w kadencjach, do 1426 r. co dwa tygodnie, później co miesiąc, a od 1465 r. cztery razy w roku. Po 1665 r. sąd ziemski zanikł, wznowił działalność w 1765 r. i funkcjonował, z przerwą w latach 1770-1776, do 1792 r.

Daty skrajne:

1374 - 1673, 1764 - 1796

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1374-1673, 1374-1673, 1764-1796, 1764-1796.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta Terrestria Biecensia; Acta Terrestria Cracoviensia; Acta Terrestria Czchoviensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

672

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

672

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

57.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

57.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inne pomoce Nie kartoteka materiałów do dziejów wsi, repertorium
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks geograficzny Nie
inne pomoce Nie kartoteka materiałów do dziejów wsi, repertorium
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.