Księgi ziemskie zatorskie

Sygnatura
29/2/0
Daty skrajne
1440 - 1778
Liczba serii
4
Liczba skanów
41

Zawartość:

Sądownictwo w sprawach cywilnych spornych i niespornych szlachty osiadłej 1440-1778: 1. Acta scabinalia terrestria Zatoriensia et Osviecimensia 1440-1562 (sygn. Terr. Zator. 1-4) 2. Inscriptiones 1565-1778 (sygn. 5-10) 3. Relationes positarum citationum (terminarius), plenipotentiae 1601-1615, 1765-1777 (sygn. 11-12) 4. Decreta 1568-1610 (sygn. 13-23)

Dzieje twórcy:

Sąd pierwszej instancji dla szlachty osiadłej (posesjonatów), obejmujący księstwo oświęcimskie i zatorskie (powiat śląski). Funkcjonował, po unifikacji ustrojowej księstw z resztą kraju, od 13.06.1565 r. w. w składzie sędzia, podsędek, pisarz (poprzednio na terenie księstw istniały dwa osobne sądy ziemskie ławnicze w Oświęcimiu i Zatorze). Sąd ziemski po zaniku w 1654 r. został reaktywowany 20.09.1765 r., nie funkcjonował w latach 1769-1772 (choć kancelaria działała), zreorganizowany jako sąd c.k. w 1778 r. nie odbył już żadnego posiedzenia, a w 1784 r. został zlikwidowany

Daty skrajne:

1440 - 1778

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1440-1562, 1440-1562, 1565-1778, 1565-1648, 1565-1778, 1565-1648.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta Terrestria Zatoriensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.