Księgi grodzkie bieckie

Sygnatura
29/4/0
Daty skrajne
1426 - 1783
Liczba serii
5
Liczba skanów
99355

Zawartość:

Sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków sądowych; relacje, manifestacje, protestacje, plenipotencje, oblaty, sprawy z roków skargowych; wpisy - inskrypcje wieczyste i czasowe: 1. Inscriptiones 1426-1760 (sygn. 1-161) 2. Relationes 1561-1783 (sygn. 162-424) 3. Decreta iudicii et officii 1561-1783 (sygn. 425-495) 4. Regestra causarum 1601-1783 (sygn. 496-502) 5. Fragmenta diversorum actorum 1646-1677, XVII-XVIII w. (sygn. 503-505)

Dzieje twórcy:

Sąd pierwszej instancji dla szlachty, obejmujący zakresem terytorialnym działalności okręg grodowy biecki (powiat ziemski biecki), funkcjonujący od XIV w. w składzie starosta (najczęściej zastępowany przez podstarościego lub innych urzędników), sędzia i pisarz grodzki. Kompetencje sądu grodzkiego obejmowały przede wszystkim sprawy karne z zakresu tzw. czterech artykułów grodzkich (napad na dom, podpalenie, napad na drodze publicznej, gwałt na kobiecie), sprawy szlachty gołowy, sprawy związane z bezpieczeństwem sądów i egzekucją wyroków oraz sprawy wniesione przed ten sąd na podstawie zasady swobodnego wyboru sądu (foro prorogato). Sąd grodzki biecki uległ reorganizacji w 1778 r., w 1780 r. utracił prawo do przyjmowania wpisów dotyczących obrotu nieruchomościami, a w 1783 r. został zlikwidowany

Daty skrajne:

1426 - 1783

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1426-1438, 1426-1438, 1493-1502, 1493-1502, 1511-1783, 1511-1783.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta Castrensia Biecensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

505

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

505

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

49.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

48.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inne pomoce Nie kartoteka materiałów do dziejów wsi, kartoteka materiałów do wojen szwedzkich, repertorium
indeks geograficzny Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inne pomoce Nie kartoteka materiałów do dziejów wsi, kartoteka materiałów do wojen szwedzkich, repertorium

Zespół w Oddziale I.