Księgi grodzkie oświęcimskie

Sygnatura
29/6/0
Daty skrajne
1598 - 1784
Liczba serii
3
Liczba skanów
16996

Zawartość:

Relacje, manifestacje, protestacje, oblaty, plenipotencje, sprawy z roków skargowych: 1. Relationes 1503-1784 (sygn. 1-42) 2. Decreta 1614-1784 (sygn. 43-55) 3. Regestra causarum 1633-1783 (sygn. 56-61)

Dzieje twórcy:

Sąd pierwszej instancji dla szlachty, obejmujący zakresem terytorialnym działalności księstwo oświęcimskie i zatorskie (powiat śląski), funkcjonujący, po unifikacji ustrojowej księstw z resztą kraju, od 1565 r. w. w składzie sędzia, podsędek, pisarz. Poprzednio na terenie księstw istniały dwa osobne sądy ziemskie ławnicze w Oświęcimiu i Zatorze ze wspólnym starostą na czele, składające się z sędziego i ławy złożonej ze szlachty w liczbie przynajmniej ośmiu członków. Po zaniku sądu w drugiej połowie XVII w. został reaktywowany w latach 60-tych XVIII w., zreorganizowany jako sąd c.k. w 1778 r., a w 1784 został zlikwidowany.

Daty skrajne:

1598 - 1784

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1598-1784, 1598-1784.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta Castrensia Osviecimensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

61

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

61

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.