Księgi grodzkie sądeckie

Sygnatura
29/7/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
286776

Zawartość:

Sprawy karne, prowizorialne, egzekucje wyroków sądowych, relacje, manifestacje, protestacje, plenipotencje, oblaty, sprawy z roków skargowych, wpisy - inskrypcje wieczyste i czasowe: 1. Inscriptiones 1516-1780 sygn. 1-105 2. Relationes 1550-1784 sygn. 106-354 3. Decreta iudicii 1552-1673 (sygn. 355-371) 4. Decreta officii 1574-1784 (sygn. 372-441) 5. Regestra causarum 1676-1783 (sygn. 442-451)

Dzieje twórcy:

Sąd pierwszej instancji dla szlachty, obejmujący zakresem terytorialnym działalności okręg grodowy sądecki (powiat ziemski czchowski), funkcjonujący od XIV w. w składzie starosta (najczęściej zastępowany przez podstarościego lub innych urzędników), sędzia i pisarz grodzki. Kompetencje sądu grodzkiego obejmowały przede wszystkim sprawy karne z zakresu tzw. czterech artykułów grodzkich (napad na dom, podpalenie, napad na drodze publicznej, gwałt na kobiecie), sprawy szlachty gołoty, sprawy związane z bezpieczeństwem sądów i egzekucją wyroków oraz sprawy wniesione przed ten sąd na podstawie zasady swobodnego wyboru sądu (foro prorogato). Od XVI w. posiedzenia sądu odbywały się co sześć tygodni, wyłonionego z niego urzędu rozpatrującego sprawy drobniejsze codziennie (od 1575 r. co dwa tygodnmie, po 1673 r. podział na sąd i urząd zanikł). W 1598 r. sąd grodzki sądecki uzyskał prawo wieczności tj. przyjmowania wpisów zeznań dotyczących obrotu nieruchomościami. Sąd grodzki sądecki uległ reorganizacji w 1778 r., w 1780 r. utracił prawo do przyjmowania wpisów dotyczących obrotu nieruchomościami, a w 1784 r. został zlikwidowany

Daty skrajne:

1516-1784

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1516-1784.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta Castrensia Sandecensia

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

451

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

451

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

54.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

54.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
inne pomoce Nie kartoteka materiałów do dziejów wsi, kartoteka materiałów do wojen szwedzkich, repertorium
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz opublikowany Nie
indeks osobowy Nie