Księgi sądu wyższego (leńskiego) prawa niemieckiego na zamku bieckim

Sygnatura
29/9/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
654

Zawartość:

Sprawy sołtysów, sołectw i wójtostw ziemi bieckiej: 1. Acta et decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Biecensis 1379-1556 (sygn. 1-4)

Dzieje twórcy:

Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku bieckim to jeden z najstarszych sądów leńskich ma-łopolskich, istniał już w II połowie XIV w. Załatwiał sprawy dotyczące wójtostw i sołectw ziemi bieckiej, prawie wyłącznie wsi królewskich, nie wydawał ortyli. W jego skład wchodził osobny wójt, a później zamiast wójta sędzia grodzki biecki oraz 7 ławników spośród sołtysów wsi ziemi bieckiej. Zasiadał w ratuszu bieckim lub też w domu wójta bieckiego. Stopniowo jego działalność słabnie, zwłaszcza w XVI w. i w początkach II połowy XVI w. zaprzestaje działalności

Daty skrajne:

1379-1598

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1379-1404, 1410-1491, 1518-1556, 1589-1598.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta Iuris Supremi Castri Biecensis

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.16

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.16

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak