Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim

Sygnatura
29/10/0
Daty skrajne
1390 - 1794
Liczba serii
11
Liczba skanów
18875

Zawartość:

1. Ustrój i organizacja sądu (prawa, przywileje, kompendium prawa magdeburskiego, sesje administracyjne) 1356-1794 (sygn. 29/10/1-6) 2. Akta (apelacja od sądów miejskich, sprawy właścicieli wójtostw i sołectw) 1390-1650 (sygn. 29/10/7-19, 75) 3. Dekrety (pouczenia i wyroki dla sądów miejskich) 1456-1650 (sygn. 29/10/20-42) 4. Akta i dekrety 1650-1717 (sygn. 29/10/43-57) 5. Manifestacje, transakcje wieczyste, relacje i kwity (sprawy cywilne niesporne) 1777-1794 (sygn. 29/10/58-67) 6. Akta wójta (drobne sprawy sporne) 1516-1582 (sygn. 29/10/68) 7. Korespondencja, wypisy z akt (wypisy, listy kierujące do apelacji, wyroki) 1497-1794 (sygn. 29/10/69-74)

Dzieje twórcy:

Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim został powołany do życia dokumentem Kazimierza Wielkiego z 5.10.1356 r. Jego celem było położenie kresu odwołaniom do Magdeburga poprzez ustanowienie miejscowych sądów apelacyjnych prawa niemieckiego oraz nadanie wyższej rangi sądowi niemieckiemu, który istniał już kilkadziesiąt lat jako sąd nadworny. W XV-XVII w. był instancją odwoławczą dla sądów wójtowsko-ławniczych oraz stanowym dla właścicieli wójtostw i sołectw w Małopolsce . W XVIII w. przyjmował także wpisy transakcji, kontraktów i zastawów, zwłaszcza pomiędzy mieszczanami a szlachtą. Na skutek reformy sądownictwa w 1791 r. sad wyższy prawa niemieckiego został zniesiony. W latach 1792-1794 na krótko wznowił swoją działalność. Definitywnie zlikwidował go Tadeusz Kościuszko poprzez wznowienie ustawy z 1791 r.

Daty skrajne:

1390 - 1794

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1390-1392, 1390-1392, 1416-1431, 1416-1431, 1444-1794, 1444-1794.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Iudicium iuris supremi provincialis Theutonicalis castri Cracoviensis; Ius supremum Magdeburgense arcis Cracoviensis; Ius supremum provinciale Theutonicale castri Cracoviensis

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz opublikowany Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz opublikowany Nie

Zespół w Oddziale III.