Fragmenty zespołów miasta żydowskiego na Kazimierzu pod Krakowem - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
29/35/0
Daty skrajne
1550 - 1860
Liczba serii
6
Liczba skanów
53

Zawartość:

1. Sąd rabinacki, synagoga (sprawy niesporne, sprzedaże, kupna, pożyczki, testamenty, życie religijne, spis żydowskich mieszkańców m. Kazimierza) XVII-XVIII W. (Jud.Cas. 1-5, 8) 2. Sąd wojewodziński nad Żydami (nadzór nad ludnością i handlem) 1565-1793 (29/35/6, 7) 3. Akta prywatne Żydów 1550-1831 (29/35/9, 13) 4. Cech szewców żydowskich 1833-1860 (29/35/10) 5. Cech piekarzy żydowskich 1834-1859 (29/35/11) 6. Cech złotników żydowskich 1834-1859 (29/35/12)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1550 - 1860

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1550-1860.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Acta iudaica Casimiriensia

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale III.