Archiwum miasta Kleparza

Sygnatura
29/36/0
Daty skrajne
1440 - 1843
Liczba serii
14
Liczba skanów
25134

Zawartość:

1. Księgi i akta sądów: ławniczego i wójtowskiego (inskrypce i sprawy sporne) 1499-1794 (sygn. 29/36/1-23) 2. Księgi i akta urzędu rady 1539-1843 a. akta sądowe (sprawy sporne i niesporne, kwity, testamenty, transakcje, terminaria, sąd burmistrzowski) 1539-1802 (sygn. 29/36/24-114) b. akta administracyjne (protokoły obrad, przysięgi urzędników, zabudowania miejskie, spisy ludności, kopie przywilejów) 1561-1843 (sygn. 29/36/115-126) c. akta rachunkowe (rachunki lohnerskie, rejestry podatkowe: czopowego, szosu, podymnego, pogłównego, kwity hiberny) 1558-1790 (sygn. 29/36/127-141) 3. Akta władz zwierzchnich dotyczące miasta Kleparza (supliki i podania do króla, uniwersały komisji skarbowych, wielkorządy krakowskie, sądy komisarskie, sąd podkomorski, sąd konsystorski) 1561-1795 (sygn. 29/36/142-147) 4. Akta cechów kleparskich 1586-1798 (sygn. 29/36/148-152) 5. Akta szpitali i kościołów kleparskich 1440-1823 (sygn. 29/36/153-161) 6. Akta prywatne mieszczan (rachunki, korespondencja) 1579-1796 (sygn. 29/36/162)

Dzieje twórcy:

Miasto Kleparz (nazywane do XVI w. Florencją), zostało lokowane w 1366 r. na prawie magdeburskim przez króla Kazimierza Wielkiego, na miejscu osady skupionej wokół kościoła św. Floriana. Kleparz zarządzany był początkowo przez niedziedzicznego wójta (reprezentującego władzę królewską) wraz z ławą, następnie przez radę miasta, która w ok. 1421 r. wykupiła wójtostwo. Kleparz nigdy nie był otoczony murami, środkiem miasta był czworoboczny rynek (z ratuszem, kramami i studnią publiczną), z którego rozchodziły się ulice. Największy rozwój Kleparza jako ośrodka rzemieślniczo-handlowego przypadł na XVI w. i 1 poł. XVII w., dopiero najazd szwedzki i okupacja miasta 1655-1657 zakończyły ten okres. Pod koniec XVII w. odbudowano zniszczone kościoły i inne zabudowania. Wojna północna 1700-1721 oraz liczne klęski (epidemia, pożar) doprowadziły do kolejnego upadku miasta. Kres autonomii Kleparza jako odrębnego miasta przyniosły reformy Sejmu Czteroletniego, w wyniku których w 1791 r. włączono Kleparz do Krakowa jako jedną z jego dzielnic

Daty skrajne:

1440 - 1843

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1440-1498, 1440-1498, 1499-1794, 1499-1794, 1795-1843, 1795-1843.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

162

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

162

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz opublikowany Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz opublikowany Nie

Zespół w Oddziale III.