Akta miasta Skawiny

Sygnatura
29/114/0
Daty skrajne
1381 - 1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
18

Zawartość:

1. Dokumenty pergaminowe (sprzedaż wójtowstwa, prawa i przywileje miejskie, jurysdykcja, propinacja, jarmarki, nadania gruntów, szpital) 1381-1844 (sygn. 29/114/1-13) 2. Ława (sądownictwo) 1569-1667 (sygn. 29/114/14-18) 3. Rada (administracja, sądownictwo) 1580-1761 (sygn. 29/114/19-23) 4. Księgi miejskie ogólne (wpisy wójta, ławy i rady w spr. sądowych i administracyjnych) 1620-1785 (sygn. 29/114/24-27) 5. Magistrat (administracja i sądownictwo) 1785-1805 (sygn. 29/114/28-32) 6. Zarząd Miejski w Skawinie (zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne i osobowe organów miejskich, protokoły z posiedzeń organów miejskich, sprawy majątku i przedsiębiorstw miejskich, sprawy akt archiwalnych, budżety i bilanse miasta, podatki miejskie i państwowe, budynki miejskie, sprawy oświaty, opieki społecznej, robót publicznych, sprawy ksiąg gruntowych, wyznaniowe, stowarzyszeń, mobilizacyjne, budowlane) 1874-1939 (sygn. 29/114/35-71) 7. Zarząd Miejski w Skawinie (Stadtverwaltung Skawina) (sprawy osobowe pracowników miejskich, budżety i bilanse miasta, sprawy podatkowe, urządzeń komunalnych, drogowe, zdrowia, opieki społecznej, ewidencja ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa, wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, monetarne) [1896] 1939-1944 (sygn. 29/114/72-89) 8. Varia (kościół parafialny, podatki, sprawy cechowe, spisy mieszkańców, rachunki miejskie) 1517-1891 (sygn. 29/114/33-34) Inwentarz książkowy akt Magistratu miasta Skawiny (z lat [1578] 1772-1862) obejmuje także akta przechowywane poza zespołem: prawa i przywileje miasta, księgi sądowe, księgi hipoteczne, księgi normaliów, sprawy obszaru miasta, rzemiosła miejskiego, majątku miejskiego, monetarne, policyjno-karne, kancelarii miejskiej, wyznaniowe, pracowników miejskich, ewidencji ludności, pożyczek z kasy miejskiej.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1381 - 1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1381-1381, 1381-1381, 1394-1394, 1394-1394, 1427-1427, 1427-1427, 1517-1944, 1517-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

89

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale III.