Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie

Sygnatura
29/328/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
32534

Zawartość:

Akta urodzeń, indeksy, akta zbiorowe: 1810-1817, 1819-1866, 1868-1873, 1890-1909 (sygn. 29/328/1, 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 117, 121, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 171, 173, 175, 177, 179, 182, 183, 186, 187, 189-191) Akta małżeństw, alegata, indeksy, akta zbiorowe: 1810-1884, 1890-1933 (sygn. 29/328/2, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 75, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 129, 130, 133, 134, 137, 138, 141, 142, 145, 146, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 169, 178, 180, 184, 188, 193-195) Akta zgonów, akta zbiorowe: 1810-1838, 1840, 1842-1884, 1890-1933 (sygn. 29/328/3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 120, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 170, 172, 174, 176, 181, 185, 192, 196)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1770] 1810 - 1933 [1977]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1770-1770, 1777-1778, 1780-1781, 1784-1785, 1787-1809, 1810-1933, 1943-1943, 1977-1977.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

196

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.