Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława i św. Michała na Skałce w Krakowie

Sygnatura
29/330/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
842

Zawartość:

Akta urodzeń: 1810-1813, 1853-1879 (sygn. 29/330/1, 4, 7, 11, 82, 85) Akta małżeństw: 1810-1813, 1853-1889 (sygn. 29/330/2, 5, 8, 9, 12, 13, 83, 86) Akta zgonów: 1810-1813, 1853-1872 (sygn. 29/330/3, 6, 10, 14, 84) Akta urodzeń, małżeństw i zgonów: 1816-1856 (sygn. 29/330/15-81)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1799] 1810 - 1889

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1799-1808, 1810-1813, 1816-1889.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

86

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie

Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.