Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Krakowie

Sygnatura
29/332/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
8679

Zawartość:

Akta urodzeń, indeksy do akt urodzeń 1810-1900 (sygn. 29/332/1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 178, 180, 183, 184, 186, 187, 190, 191, 192, 195) Akta małżeństw: 1810-1899 (sygn. 29/332/2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 138, 139, 142, 143, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 162, 163, 166, 167, 170, 171, 174, 188, 193) Akta zgonów: 1810-1899 (sygn. 29/332/4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 175, 177, 179, 181, 182, 185, 189, 194) Księga urodzeń, indeksy, akta zbiorowe urodzeń 1901-1916 (sygn. 198-202) księga małżeństw, akta zbiorowe małżeństw 1900-1916 (sygn. 196-197)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1810 - 1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1899, 1810-1899, 1900-1916, 1900-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

202

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis zdawczo-odbiorczy Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis zdawczo-odbiorczy Nie
indeks osobowy Nie

Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.