Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wacława w Krakowie

Sygnatura
29/333/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1548

Zawartość:

Akta urodzeń: 1810-1879 (sygn. 29/333/1, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 29, 33, 37, 46, 66) Akta małżeństw: 1810-1889 (sygn. 29/333/2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 101, 103) Akta zgonów: 1810-1889 (sygn. 29/333/3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 39, 49, 68) Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820-1852, 1855 (sygn. 29/333/40, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 100, 102, 104)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1807] 1810 - 1889

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1807-1809, 1810-1862, 1864-1889.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

104

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie

Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.