Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu

Sygnatura
29/334/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
12114

Zawartość:

Akta urodzeń, indeksy do akt urodzeń: 1810-1888, 1890-1909, 1910-1914 (sygn. 29/334/1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 36, 37, 43, 44, 50, 51, 57, 58, 64, 65, 71, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 98, 99, 105, 106, 112, 113, 119, 120, 126, 127, 133, 134, 140, 141, 147, 148, 154, 155, 161, 162, 168, 169, 175, 176, 182, 183, 189, 190, 196, 197, 203, 204, 210, 211, 217, 218, 224, 225, 231, 232, 238, 239, 245, 246, 252, 253, 259, 260, 266, 267, 273, 274, 280, 281, 287, 288, 294, 295, 301, 302, 306, 307, 310, 311, 314, 315, 316, 320, 322, 327, 330, 331, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343) Akta małżeństw: 1810-1899 (sygn. 29/334/3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 67, 68, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 226, 227, 228, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 282, 283, 284, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 303, 324, 328, 332) Akta zgonów, indeksy do akt zgonów: 1810-1909: (sygn. 29/334/6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 34, 35, 41, 42, 48, 49, 55, 56, 62, 63, 69, 70, 75, 76, 82, 83, 89, 90, 96, 97, 103, 104, 110, 111, 117, 118, 124, 125, 131, 132, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 159, 160, 166, 167, 173, 174, 180, 181, 187, 188, 194, 195, 201, 202, 208, 209, 215, 216, 222, 223, 229, 230, 236, 237, 243, 244, 250, 251, 257, 258, 264, 265, 271, 272, 278, 279, 285, 286, 292, 293, 299, 300, 304, 305, 308, 309, 312, 313, 317, 318, 319, 321, 323, 326, 329, 333, 334, 339, 340) Akta zbiorowe urodzeń 1899-1914 (sygn. 346, 350) Księga małżeństw, indeks, akta zbiorowe małżeństw 1900-1920 (sygn.347-349) Księga zgonów i indeks 1890-1936 (sygn. 344-345)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1810 - 1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1888, 1810-1888, 1890-1914, 1890-1914, 1899-1936, 1899-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

350

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz kartkowy roboczy Nie
indeks osobowy Nie
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz kartkowy roboczy Nie
indeks osobowy Nie

Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.