Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korzkwi

Sygnatura
29/342/0
Daty skrajne
1810 - 1915
Liczba serii
4
Liczba skanów
200

Zawartość:

Akta urodzeń: 1810-1815 (sygn. 29/342/1, 5, 9, 12, 15, 18) Akta małżeństw: 1810-1815 (sygn. 29/342/2, 3, 6, 7, 10, 13, 16, 19) Akta zgonów: 1810-1815 (sygn. 29/342/4, 8, 11, 14, 17, 20) Akta urodzeń, małżeństw i zgonów: 1890-1915 (sygn. 29/342/21-46)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1810 - 1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1815, 1890-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.