Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołczy

Sygnatura
29/355/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
4202

Zawartość:

Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1820, 1823-1825; Księga urodzeń 1826-1843; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862-1911 Alegata do ksiąg małżeństw 1813, 1862-1867, 1869-1871, 1873-1890, 1892-1895, 1897, 1899-1901, 1903, 1906-1911; Akta zbiorowe 1948-1972 (sygn. 29/355/1-123)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1810 - 1911 [1972]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1820, 1810-1820, 1823-1843, 1823-1843, 1862-1911, 1862-1911, 1948-1948, 1948-1948, 1972-1972, 1972-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

123

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale II.