Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goszczy

Sygnatura
29/356/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
4140

Zawartość:

Wykaz urodzonych [1753-1809], zaślubionych [1782-1809], zmarłych [1782-1809] 1854; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1856, 1864-1868, 1870-1915; Alegata do ksiąg małżeństw 1810-1824, 1826-1844, 1846, 1848-1855, 1862, 1864-1867, 1869, 1871, 1889, 1894-1896 (sygn. 29/356/1-158)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1753] 1810 - 1917, 1988

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1753-1809, 1753-1809, 1810-1856, 1810-1856, 1862-1862, 1862-1862, 1864-1917, 1864-1917, 1988-1988, 1988-1988.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

160

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale II.