Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Luborzycy

Sygnatura
29/363/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
6163

Zawartość:

Wykaz urodzonych z 1854 r. obejmujący informacje o urodzonych w latach 1797-1809, zaślubionych w latach 1740-1809; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1855, 1864-1883, 1885-1914; księga małżeństw 1915-1917, 1922, 1923; księga zgonów 1925; Allegata 1810-1818, 1820-1821, 1823, 1825, 1827, 1829-1849, 1853-1855, 1873 (sygn. 29/363/145)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1810 - 1917, 1922, 1923, 1925, 1987

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1855, 1864-1883, 1885-1917, 1922-1922, 1923-1923, 1925-1925, 1987-1987.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

147

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale II.