Przytulisko Weteranów 1863/1864 r. w Krakowie

Sygnatura
29/550/0
Daty skrajne
1849 - 1921
Liczba serii
0
Liczba skanów
13939

Zawartość:

1. Dzienniki podawcze, sprawy subwencji, darów, budynku, inwentarze, rachunki, kwitariusze 1888-1921 (sygn. 29/550/41-65, 70-72, 77) 2. Akta osobiste weteranów (255 teczek zawierających podania, relacje z udziału w Powstaniu, akta metrykalne - układ alfabetyczny), korespondencja dot. zatrudnienia, urlopy, opieka lekarska i duszpasterska, skargi, zażalenia, sprawy dyscyplinarne 1849-1914 (sygn. 29/550/27- 38) 3. Varia: spisy członków Towarzystwa, sprawozdania Wydziału Towarzystwa, korespondencja, prośby o wsparcie finansowe weteranów, statut, regulamin domowy, zawiadomienia o posiedzeniu Wydziału Towarzystwa, protokoły z posiedzeń, fundacja Kaliksta Horocha, zaproszenia, wycinki prasowe, wiersze, fotografie pojedyncze i zbiorowe, klepsydry 1882-1917 (sygn. 29/550/1-26, 39-40, 66-69, 73, 74, 76) 4. Towarzystwo Weteranów z r. 1831 - podania o wsparcie, rachunki, podziękowania, dokumenty związane z bieżąca działalnością 1883-1896 (sygn. 29/550/75)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1849 - 1921

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1849-1885, 1888-1921.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

77

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale III.