Zbiór Zygmunta Glogera

Sygnatura
29/678/0
Daty skrajne
1515 - 1907
Liczba serii
14
Liczba skanów
76164

Zawartość:

1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66) 2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462) 3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550) 4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576) 5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616) 6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668) 7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679) 8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718) 9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726) 10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749) 11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758) 12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769) 13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908) 14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)

Dzieje twórcy:

Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy

Daty skrajne:

1515 - 1907

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1515-1907.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

909

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

909

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inne pomoce Nie spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.