Zbiór Ambrożego Grabowskiego

Sygnatura
29/679/0
Daty skrajne
XVI w. - ok. 1868
Liczba serii
6
Liczba skanów
430

Zawartość:

A.Akta osobiste i rodzinne (rachunki domowe, wspomnienia o ks. raciborskim) XIX w. (sygn. E. 4, 11, 12, 12a) B.Historia Krakowa (wiadomości historyczne, anegdoty historyczne, ikonografia, szkoły, bursy, instytucje społeczne, odbudowa Sukiennic, pożar 1850 r., Rzeczpospolita Krakowska, Rewolucja 1846 r., Wawel, wielkorządy krakowskie, baszty, drukarze, Katedra, oryginalne akta miasta) XVI-XIX (sygn. E. 13-29, 29a, 31-35, 35a,36-44) C.Inne miasta i wsie polskie (wiadomości do opisu Polski, Myślenice, Wieliczka, Bochnia, Olkusz, Ojców, Pieskowa Skała, starostwo nowotarskie) XVII-XIX w. (sygn. E. 46-52) D.Dzieje Polski (albumy narodowe (ryciny), królowie polscy, wybitni Polacy, autografy znakomitych mężów, Konfederacja Barska, wojsko (mundury), pieczęcie, mowy sejmowe, Wiosna Ludów, anegdoty, Powstanie Listopadowe) XVI-XIX w. (sygn. E. 54-70,70a,71-76,78,79,81, 85,87,92,94-100,102-108,110,112,114-116,165,165a,166,167) E.Historia sztuki polskiej (wiadomości archeologiczne, notatki, ikonografia) XVI-XIX (sygn. E. 117-129, 133, 140, 142, 143) F.Historia literatury polskiej (bibliografia polska, K. Brodziński, J. Przybylski, S. Klonowicz, J. Bantkie, F. Wężyk, J.I. Kraszewski, korespondencja naukowców i literatów adresowana do A. Grabowskiego) XVI-XIX (sygn. E. 152,154-158,160-163)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

XVI w. - ok. 1868

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1501-1868, 1501-1868.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

130

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
spis roboczy Nie
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
spis roboczy Nie

Zespół w Oddziale III.