Redakcja miesięcznika "Twórczość" w Krakowie

Sygnatura
29/821/0
Daty skrajne
[1937] 1945 - 1950
Liczba serii
3
Liczba skanów
245

Zawartość:

1. Sprawy administracyjne (okólniki, zawiadomienia, rozporządzenia Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, sprawy personalne, wykazy inwentaryzacyjne biblioteki, preliminarze budżetowe, kartoteki honorariów autorskich, zestawienia finansowe) 1945-1950 (sygn. RT 1-8) 2. Sprawy redakcyjne (utwory nadesłane – drukowane i niedrukowane, biuletyny informacyjne i komunikaty polskich oraz zagranicznych instytucji kulturalnych, omówienie treści miesięcznika, omówienia innych czasopism, recenzje, materiały i fotografie nadesłane dotyczące spraw kultury, dziennik Lucyny Kraśnickiej z 1948 r., przykłady okazowe arkuszy korektowych) [1848] 1944-1950 (sygn. RT 9-383) 3.Arkusze korektorskie 1945-1950 (sygn. RT 1-12)

Dzieje twórcy:

„Twórczość" to najstarsze polskie czasopismo literackie wydawane przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Redakcja miesięcznika literacko-krytycznego „Twórczość” powstała w lecie 1945 r. (pierwszy numer ukazał się w sierpniu) w Krakowie, w ramach jednego z oddziałów Delegatury Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Wewnętrznie redakcja nie była podzielona na stałe komórki organizacyjne, choć praca oparta była na stałych stanowiskach obsadzonych pracownikami etatowymi. Pracownicy etatowi tworzyli komitet redakcyjny wspólnie z pracownikami zatrudnionymi na umowę dziennikarską. Miesięcznik stał się od samego początku pismem o zasięgu ogólnopolskim, publikującym utwory pisarzy z różnych środowisk, orientacji artystycznej i pokoleń. Oprócz tego czasopismo uważnie śledziło życie artystyczne i kulturalne w kraju tudzież drukowało eseistykę na temat przemian literatury polskiej w czasie okupacji oraz w nowej sytuacji zaistniałej po zakończeniu wojny. Równolegle przeciwstawiało się czynnie likwidatorskiemu stosunkowi do tradycji. Wkrótce jednak po postawieniu pismu zarzutu formalizmu w 1947 r. zaczęły przeważać w miesięczniku materiały o charakterze historyczno-literackim, natomiast po 1949 r. ograniczono dział własnych recenzji i esejów na rzecz sprawozdawczej publicystyki, druku oficjalnych referatów i dokumentów Związku Literatów Polskich. Efektem tego była krytyka „Twórczości” w 1953 r., zarzucająca pismu marazm i bierny stosunek do aktualnej problematyki literackiej. W sierpniu 1950 r. redakcja przeniesiona została do Warszawy, gdzie do dnia dzisiejszego kontynuuje wydawanie miesięcznika.

Daty skrajne:

[1937] 1945 - 1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1937-1937, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

395

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

383

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale IV.